Support IT

Oferta KK IT Solutions obejmuje szereg działań z zakresu wsparcia technicznego. Są to prace, bazujące na istniejącym już oprogramowaniu, które na Państwa zlecenie będziemy monitorować, naprawiać, aktualizować lub rozwijać.

Porozmawiajmy o supporcie IT!

Wyślij wypełniony formularz - oddzwonimy do Ciebie.
  Zaakceptuj zgodę na przetwarzanie danych osobowych


  Sprawdź, co możemy Ci zaoferować:
  1

  Zarządzanie problemami aplikacji

  Rozwiązywanie wszelkich problemów, które zaburzają działanie aplikacji i powodują występowanie incydentów. Naszym zadaniem jest zapewnienie ciągłości pracy systemu i wyeliminowanie błędów zakłócających działanie oprogramowania.

  Koordynacja działań związanych z rozwiązaniem problemu

  Wdrażanie rozwiązań, poprawek

  2

  Zapewnienie dostępności aplikacji

  Dbamy o nieprzerwaną dostępność systemu dla użytkowników końcowych. Zajmujemy się jak najszybszym rozwiązywaniem problemów, które uniemożliwiają korzystanie z aplikacji. Usługa zapewnienia pełnej dostępności jest świadczona w trybie ciągłym.

  3

  Zarządzanie wydajnością aplikacji

  Oferujemy usługi związane z zapewnieniem optymalnej wydajności aplikacji. Są to działania mające na celu dbanie o to, aby oprogramowanie działało sprawnie i spełniało swoją funkcję. Usługa zarządzania wydajnością aplikacji jest świadczona w trybie ciągłym.

  Okresowe przeglądy konfiguracji systemu

  Reagowanie na zgłoszenia związane z utratą wydajności aplikacji

  Instalacja wymaganych poprawek i aktualizacji, związanych z aktualizacją systemów (Android, iOS)

  4

  Przegląd konfiguracji aplikacji

  Zapewniamy okresowe przeglądy konfiguracji aplikacji pod kątem wydajności. Monitorujemy zachowania systemu i podatność na potencjalne lub rzeczywiste spadki wydajności. Wprowadzamy potrzebne zmiany.

  Optymalizacja aplikacji pod kątem wydajności

  Optymalizacja pracy serwera

  Wdrażanie poprawek w systemie

  5

  Rozwiązywanie problemów związanych z wydajnością

  Oferujemy usługi związane z monitorowaniem i testowaniem aplikacji pod kątem wydajności. Zapewniamy wdrażanie rozwiązań problemów zgłaszanych przez użytkowników systemu.

  Rozwiązywanie występujących problemów

  Wdrażanie aspektów optymalizacyjnych

  Przygotowanie projekcji zapotrzebowania na zasoby systemowe na podstawie bieżącego i przewidywanego wzrostu wymagań aplikacji

  6

  Monitorowanie systemami IT klienta

  Świadczymy usługi monitorowania i raportowania wszystkich mierników, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na sposób działania aplikacji. Usługa jest świadczona w trybie ciągłym i obejmuje:

  Monitorowanie i raportowanie
  Raportowanie do klienta działań wraz z wszelkimi informacjami (czas realizacji wszystkich zgłoszonych działań itp.)

  Monitorowanie aplikacji pod kątem dostępności
  Raportowanie do klienta działań wraz z wszelkimi informacjami

  7

  Zarządzanie zmianą, przeprojektowywanie systemów

  KK IT Solutions oferuje usługi przeprojektowywania systemów klientów. Wprowadzamy zmiany, poprawki lub zupełnie przebudowujemy aplikację, aby spełniały założenia i wymagania dotyczące ich funkcjonowania. Przebudowa systemu odbywa się w następujących etapach:

  Przygotowanie planu zmiany
  Załączenie wniosku o zatwierdzenie

  Koordynacja i wprowadzanie ustalonych zmian

  Działania po wdrożeniu zmian
  Przegląd systemu
  Zapewnienie wczesnego wsparcia technicznego

  Zakończenie projektu
  Sporządzenie dokumentacji historii zmian Akceptacja klienta