Support IT

Oferta KK IT Solutions obejmuje szereg działań z zakresu wsparcia technicznego. Są to prace, bazujące na istniejącym już oprogramowaniu, które na Państwa zlecenie będziemy monitorować, naprawiać, aktualizować lub rozwijać.

Porozmawiajmy o supporcie IT!

Wyślij wypełniony formularz - oddzwonimy do Ciebie.Zaakceptuj zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Sprawdź, co możemy Ci zaoferować:
1

Zarządzanie problemami aplikacji

Rozwiązywanie wszelkich problemów, które zaburzają działanie aplikacji i powodują występowanie incydentów. Naszym zadaniem jest zapewnienie ciągłości pracy systemu i wyeliminowanie błędów zakłócających działanie oprogramowania.

Koordynacja działań związanych z rozwiązaniem problemu

Wdrażanie rozwiązań, poprawek

2

Zapewnienie dostępności aplikacji

Dbamy o nieprzerwaną dostępność systemu dla użytkowników końcowych. Zajmujemy się jak najszybszym rozwiązywaniem problemów, które uniemożliwiają korzystanie z aplikacji. Usługa zapewnienia pełnej dostępności jest świadczona w trybie ciągłym.

3

Zarządzanie wydajnością aplikacji

Oferujemy usługi związane z zapewnieniem optymalnej wydajności aplikacji. Są to działania mające na celu dbanie o to, aby oprogramowanie działało sprawnie i spełniało swoją funkcję. Usługa zarządzania wydajnością aplikacji jest świadczona w trybie ciągłym.

Okresowe przeglądy konfiguracji systemu

Reagowanie na zgłoszenia związane z utratą wydajności aplikacji

Instalacja wymaganych poprawek i aktualizacji, związanych z aktualizacją systemów (Android, iOS)

4

Przegląd konfiguracji aplikacji

Zapewniamy okresowe przeglądy konfiguracji aplikacji pod kątem wydajności. Monitorujemy zachowania systemu i podatność na potencjalne lub rzeczywiste spadki wydajności. Wprowadzamy potrzebne zmiany.

Optymalizacja aplikacji pod kątem wydajności

Optymalizacja pracy serwera

Wdrażanie poprawek w systemie

5

Rozwiązywanie problemów związanych z wydajnością

Oferujemy usługi związane z monitorowaniem i testowaniem aplikacji pod kątem wydajności. Zapewniamy wdrażanie rozwiązań problemów zgłaszanych przez użytkowników systemu.

Rozwiązywanie występujących problemów

Wdrażanie aspektów optymalizacyjnych

Przygotowanie projekcji zapotrzebowania na zasoby systemowe na podstawie bieżącego i przewidywanego wzrostu wymagań aplikacji

6

Monitorowanie systemami IT klienta

Świadczymy usługi monitorowania i raportowania wszystkich mierników, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na sposób działania aplikacji. Usługa jest świadczona w trybie ciągłym i obejmuje:

Monitorowanie i raportowanie
Raportowanie do klienta działań wraz z wszelkimi informacjami (czas realizacji wszystkich zgłoszonych działań itp.)

Monitorowanie aplikacji pod kątem dostępności
Raportowanie do klienta działań wraz z wszelkimi informacjami

7

Zarządzanie zmianą, przeprojektowywanie systemów

KK IT Solutions oferuje usługi przeprojektowywania systemów klientów. Wprowadzamy zmiany, poprawki lub zupełnie przebudowujemy aplikację, aby spełniały założenia i wymagania dotyczące ich funkcjonowania. Przebudowa systemu odbywa się w następujących etapach:

Przygotowanie planu zmiany
Załączenie wniosku o zatwierdzenie

Koordynacja i wprowadzanie ustalonych zmian

Działania po wdrożeniu zmian
Przegląd systemu
Zapewnienie wczesnego wsparcia technicznego

Zakończenie projektu
Sporządzenie dokumentacji historii zmian Akceptacja klienta